On love, life & more
fasv
Home / Artiklar & nyheter / Moskéavgiften

Moskéavgiften


Moskéavgiften är en avgift som är frivillig för alla individer som vill stödja shiamuslimska församlingar och moskéer. Innan år 2000, då staten och Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades moskéavgiften för kyrkoskatten.
Den exakta moskéavgiften till ISS beror på hur hög din inkomst är och justeras från år till år.
Sedan februari 2017 är det möjligt att ge sin moskéavgift till trossamfundet ISS. Moskéavgiften är 0,7 procent av din beskattningsbara inkomst. Största delen av din moskéavgift går till arbetet i din lokala församling.

Vad innebär det att ISS får skatteuppbördshjälp av staten?

Alla som fyllt 18 år och har beskattningsbar inkomst av tjänst, samt är folkbokförda i Sverige och har fyllt i medgivandeblanketten betalar sin moskéavgift genom att den dras månatligen från inkomsten, precis som den vanliga skatten. Detta framgår på den deklarationsblankett som alla skattepliktiga medborgare får sig tillsända av Skattemyndigheten i mars/april varje år.

Din moskéavgift går till den församling som du själv väljer i medgivandeblanketten.
Som exempel kan du välja att stödja oss på Ahlulbayt Kulturcenter Luleå smidigt genom att uppge församlingens namn samt ort på de två första raderna i medgivandeblanketten.
Med moskéavgiften stödjer ISS även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och kvinnosatsningar där det krävs extra resurser.
Vänligen fyll i blanketten med namnteckning och sänd medgivandet portofritt till:
Imam Ali Center
Svarspost
20685727
175 20 Järfalla
Källa: Imam Ali Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*