On love, life & more
fasv

Hans Imamat

Den mest framträdande kvaliteten i honom var Imamatet (ledare för muslimska samfundet), för det nödvändiga Imamat idealet och förmåga som inte finns, men bara i de som Allah(SWT) har valt bland sina tjänare. Allah(SWT) hade försett honom med det och den ädla Profeten(S) meddelade att när han sade, beträffande honom och hans bror: ”Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) finns två imamer oavsett de reser på sig eller sitter ner.”

Innebörden av Imamat

Teologer har definierat Imamat på detta viss: ”Imamat är det allmänna ledarskapet av en människa om frågor för religionen och världen.” Därför är Imamen enligt denna definition den allmänna ledaren och följer ursprungligen de som har en exklusiv auktoritet över människor avseende på deras religiösa och världsliga frågor.

Människor är i behov av Imamat

Imamatet är bland livets nödvändigheter att ingen är i något behov av det under alla omständigheter. Genom detta ställs den fördärvade ordningen i denna värld till rätta, och den största rättvisan som Allah(SWT) vill ha på denna jord kommer således att etableras. Säkerhet och fred mellan människor uppnås, tumult tillbakavisas, och de starka hindras från att kontrollera de svaga. Den viktigaste orsaken till förekomsten av en Imam är, att han hjälper människor att dyrka Allah(SWT) och sprida Hans lagar och läror, och tillförser samhället i en anda av tro och fromhet, så att människan kan vara långt ifrån ondska och ha tanken på godhet. Så det åligger i gemenskapen att ge efter för Imamen och lyda hans order så att han kan ställa rätt avvikelse, förena den och leda den till den rätta vägen.

Källa: http://islamportalen.se/?p=3012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

De troendes mästare

Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ...

Resten av sitt liv i Medina

Det faktum att Profeten (S) valde att återvända till Medina för att tillbringa resten av ...