On love, life & more
fasv
Home / Vilka är Ahlulbayt? / Muhammed ibn Abdullah / En perfekt människas skiljetecken

En perfekt människas skiljetecken

En människa som har ett komplex är defekt och en som tillber en angelägenhet är perfekt och förvandlad. Perfektion skiljer sig mellan en skapelse och en annan. En perfekt människa skiljer sig från en perfekt ängel, och båda har olika grader av perfektion. De som berättade till oss om änglarnas existens berättade att de var skapade med ren intelligens och att de inte har några jordliga aspekter såsom lust och ilska. Djur är å andrasidan helt jordliga medan de saknar det som Koranen beskriver som gudomlig själ.

Människan är en blandning av dessa två, vi är både gudomliga och jordliga. Detta är beskrivet i boken ”al-Kafi” och poeten Rumi har skrivit en poesi angående detta. Översättningen lyder:

“En återberättelse berättar att den ärorika Allah(SWT) skapade tre olika grupper av skapelser. Den första gruppen är änglarna som har ett rent intellekt, kunskap och generositet. De vet inget annat än att tillbedja. De saknar girighet och passion. De är ett rent ljus och lever med Allah(SWT) kärlek. Den andra gruppen saknar kunskap och de gödas som djur i betesmarken. De ser inget förutom stallet och fodret och de saknar både ondska och heder. Den tredje gruppen människorna som är till ena hälften änglar och andra hälften åsnor. Den ena delen sluttar nedåt och den andra delen sluttar mot storslagenhet. Människan måste se vilken del som vinner dagligen och vilken del som besegrar den andra.”

Koranen säger i kapitlet ”Människan” (Insan) vers 2 och 3; ” För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn. Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].”

Detta betyder att hon har fått många begåvningar och sedan har hon släppts fri för att visa om hon förtjänar belöning eller straff genom hennes handlingar. Sedan finns det andra skapelser som inte besitter sådana förmåner. Hon måste välja hennes egen väg för att uppnå perfektion genom måttlighet och jämvikt och genom att använda sig av sina begåvningar.

Ett barn växer upp och är frisk i alla hennes organ och lemmar, alla dessa utvecklas harmoniskt. Om detta barn skulle växa upp som en seriefigur, dvs. att vissa delar skulle utvecklats för mycket medan andra skulle utvecklats för lite eller otillräckligt, då skulle barnet inte kunna uppnå perfektion. Men harmoniskt utvecklande av barnet kan leda til en perfekt människa.

En människa som har ett komplex är defekt och en som tillber en angelägenhet är perfekt och förvandlad. Perfektion skiljer sig mellan en skapelse och en annan. En perfekt människa skiljer sig från en perfekt ängel, och båda har olika grader av perfektion. De som berättade till oss om änglarnas existens berättade att de var skapade med ren intelligens och att de inte har några jordliga aspekter såsom lust och ilska. Djur är å andrasidan helt jordliga medan de saknar det som Koranen beskriver som gudomlig själ. Människan är en blandning av dessa två, vi är både gudomliga och jordliga.…

Review Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ung ålder

Imam Ali(A) ibn Abu Talib(A) föddes tio år innan bi’tha [inledningen av Profetens(S) profetskap]. Efter ...

De troendes mästare

Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ...