On love, life & more
fasv
Home / Vilka är Ahlulbayt? / Ali ibn Abu Taleb / De troendes mästare

De troendes mästare

Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han besatt hos Allah(SWT), då ingen annan någonsin har fötts i den heliga Ka’ba, varken före eller efter Imam Ali(A).

Just innan Imam Ali(A) föddes gick hans moder Fatima bint Asad(RA) Ka’ba. Där fick hon förlossningssmärtor medan hon bad.

När hon lyfte upp huvudet efter bönen fick hon skåda ett mirakel, där den heliga Ka’bas ena vägg sprack och öppnade sig för henne. Abbas son till Abd al-Mutallib och några av hans vänner såg med häpnad hur Imam Alis(A) moder gick in i den heliga byggnaden och hur väggen stängdes igen efter henne. När detta hände kunde ingen mer gå in i Ka’ba.
Snart spreds nyheten om denna mirakulösa händelse runt hela Mecka. Fatima dotter till Asad stannade inne i den heliga Ka’ba i tre dagar, och när den fjärde dagen hade kommit gick hon ut med sitt spädbarn i sin famn. Barnet hade sedan det föddes ännu inte öppnat sina ögon. När Fatima gick ut såg hon att den heliga Profeten Mohammad(S) väntade angeläget på att se och bära det nyfödda barnet. Profeten(S) visste att detta barn skulle växa upp för att stärka Islams grunder och vara hans högra hand i det stora uppdraget som låg framför honom.

När Imam Ali(A) hamnade i Profetens(S) händer öppnade han sina ögon för första gången och det första han såg var Profetens(S) välsignade ansikte.

Imam Ali(A) växte upp under Profetens(S) vårdnad. Han var lik Profeten(S) i sin karaktär, kunskap, självsäkerhet, tålamod, mod, vänlighet och vältalighet. Redan som ung dyrkade han Allah(SWT) tillsammans med Profeten(S) och när Profeten(S) fick den första uppenbarelsen var Imam Ali(A) den första mannen som trodde på honom och blev muslim. Imam Ali(A) var ständigt redo att försvara Profeten(S) och skydda honom mot hans fiender. Han var den som skrev ner koranverserna och diskuterade de med Profeten(S) så fort de uppenbarades för honom.

Hans ojämförbara gudsfruktan var densamma till dagen då Profeten Mohammad(S) lämnade världen den 11 e.H. Profeten(S) har bland annat sagt följande ord om Imam Ali(A): ”O Ali, du är min broder i detta liv och i livet efter detta”, ”Jag är kunskapens stad och Ali är dess port”, ”Ingen känner Allah(SWT) utom jag och Imam Ali, ingen känner Imam Ali utom Allah(SWT) och jag och ingen känner mig utom Allah(SWT) och Imam Ali””Om ni vill se Adams(A) kunskap, Noaks(A) ödmjukhet, Abrahams(A) gudsfruktan, Moses(A) hängivelse och Jesus(A) gudstjänst och gudsfruktan bör ni titta på Imam Alis lysande ansikte”.

Som en sann gudomligt utsedd ledare och förmyndare, var Imam Alis(A) personlighet och karaktär, liksom Profetens(A), upphöjd och föredömligt. Han täckte andliga dimensioner så väl som förmådde handskas med till synes världsliga angelägenheter med visdom och insiktsfullhet. Till skillnad från vanliga människor som uppslukas av världens materiella yttring, maktens lockande tron, förmögenheters blänkande glans, hycklarnas tomma lovord och djävulens färgfulla klang, var Imam Alis(A) fromma felfria själ upphöjd över alla dessa synvillor.

Källa: http://profeten.nu/de-troendes-mstare-imam-ali/

Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han besatt hos Allah(SWT), då ingen annan någonsin har fötts i den heliga Ka’ba, varken före eller efter Imam Ali(A). Just innan Imam Ali(A) föddes gick hans moder Fatima bint Asad(RA) Ka’ba. Där fick hon förlossningssmärtor medan hon bad. När hon lyfte upp huvudet efter bönen fick hon skåda ett mirakel, där den heliga Ka’bas ena vägg sprack och öppnade sig för henne. Abbas son till Abd al-Mutallib och några av hans vänner såg med häpnad hur Imam Alis(A)…

Review Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ung ålder

Imam Ali(A) ibn Abu Talib(A) föddes tio år innan bi’tha [inledningen av Profetens(S) profetskap]. Efter ...

Resten av sitt liv i Medina

Det faktum att Profeten (S) valde att återvända till Medina för att tillbringa resten av ...