On love, life & more
fasv
Home / Vilka är Ahlulbayt? / Muhammed ibn Abdullah

Muhammed ibn Abdullah

Muhammed på arabiska ”den prisade” född omkring 570 i Mecka som Muhammad ibn Abdullah, död 8 juni 632 i Medina i nuvarande Saudiarabien, var en religiös, politisk och militär ledare som enade Arabiska halvöns stammar. Han grundade religionen Islam och är den sista profeten efter profeten Jesus.

Muhammed (frid vare över honom) är även känd som rasulullah ”guds budbärare” bland muslimer och även al-Amin ”den trovärdige” och guds utsände barmhärtighet åt mänskligheten.

Muhammed föddes som Muhammed ibn Abdullah (“Abdullahs son”). Hans far, Abdullah bin Abdul Muttalib, var av Hashims släkt och tillhörde stammen Qureish; modern hette Amina. Fadern dog redan före Muhammeds födelse och modern när han var sex år gammal. Det var först farfadern Abdul-Muttalib som tog hand om honom, sedan, efter dennes bortgång, farbrodern Abu Talib.
Muhammed hade inga egna tillgångar. Han ärvde inget efter sin farfar, mamman var fattig och pappan som dog ung lämnade bara efter sig fem kameler, en mindre flock får och getter samt en slavflicka. Muhammed fick arbeta för sitt uppehälle “och arbeta särskilt hårt om han någonsin skulle lyckas få ihop tillräckligt för att kunna skaffa sig en egen kamelflock.

Qureish var köpmän och när Muhammed var nio eller tolv år följde han med på sin första karavan. Han förblev handelsresande under den första halvan av sitt liv. Klanen hade monopol på sträckan nord-syd och var därför de enda som tjänade pengar på de utländska karavaner som färdades där. De kontrollerade affärsvärlden inom Arabien och etablerade sig som oberoende handlare med egna karavaner till Syrien och Jemen.

Mecka var ett kommersiellt centrum som sände ut och tog emot karavaner från kusten, Syrien och Persien. Mecka och omgivande städer rymde mängder av kristna och judar och det fanns kloster i Arabien. Så till exempel besökte Muhammed senare i livet enligt legenden Katarinaklostret på Sinaihalvön. Det påstås att han träffade en överenskommelse med de kristna munkarna, varigenom deras liv och egendom tryggades under muslimskt herravälde. En annan legend berättar om hur en kristen munk förutspådde Muhammeds kommande storhet under en av hans första handelsresor med en karavan.

En av Muhammeds morbröder var kristen och Kaba, det centrala templet för den förislamiska religionen i Mecka, rymde också en ikon av jungfru Maria och Jesus. Mecka var alltså en relativt kosmopolitisk stad.

Muhammed gifte sig för första gången i 25-årsåldern (omkring år 595). Hans första hustru, den femton år äldre änkan Khadidja, var förmögen och ägnade sig åt affärer. Hennes förmögenhet blev grunden för Muhammeds bana som affärsman. Trots åldersskillnaden blev äktenskapet lyckligt. Khadidja var ett stort stöd för Muhammed, och han gifte sig inte med någon annan kvinna medan hans första hustru levde. Hans senare hustrur, särskilt Aisha, var avundsjuka på Muhammeds känslor, för den kärlek och vördnad som han fortfarande kände för Khadidja, hans första hustru. Åtskilliga av Muhammeds många äktenskap tillkom av ekonomiska eller politiska skäl. Flera av de senare giftermålen gick ut på att skapa allianser med olika delar av de stammar som bodde i Arabien på Muhammeds tid.

Det är från dottern Fatima som alla Muhammeds ättlingar härstammar. Fatima ansågs stå sin far väldigt nära, och är omnämnd i flera hadither, det vill säga den nedteckande islamiska tradition som av religiösa betraktas utgå från Muhammed.

Muhammeds släkt fortplantades endast genom dottern Fatima, som i sitt giftermål med Muhammeds kusin och fosterson Ali erhöll sönerna Hasan och Hussein. Hans död följdes av maktstrider bland de närmaste efterföljarna och bara några år senare red arabiska härar ut och erövrade stora delar av det bysantinska riket och hela det persiska riket.

Resten av sitt liv i Medina

Det faktum att Profeten (S) valde att återvända till Medina för att tillbringa resten av sitt liv där ger en bild av hans goda moral. Profeten (S) ville inte överge det folk som så uppriktigt trodde på honom och som ...

Read More »

Vägkartan

Begynnelsen av utnämningen (Mab’ath) av Islams Profet(S) till Profetskapet är på sätt och vis början på uppenbarelsen av den heliga boken i den islamiska religionen – Den heliga Koranen. Den heliga Koranen är en riktning och en karta till en ...

Read More »

Välgörenhetens makt

Profeten Mohammad (S) använde de bästa metoderna för predikan för att vägleda nationen och det attraherade deras hjärtan. Han var fredens och vänlighetens Sändebud i det personliga och sociala aktiviteterna. Han siktade alltid på människornas hjärtan. Faktum är att hans ...

Read More »

En perfekt människas skiljetecken

En människa som har ett komplex är defekt och en som tillber en angelägenhet är perfekt och förvandlad. Perfektion skiljer sig mellan en skapelse och en annan. En perfekt människa skiljer sig från en perfekt ängel, och båda har olika ...

Read More »

Vad betyder perfekt

Den perfekta människan En perfekt människa är en som är perfekt ur alla aspekter och som kan föregå som ett gott föredöme för hela mänskligheten. En perfekt människa är den som omfattar alla goda egenskaper inom sig som individ och ...

Read More »

Visdomens utslag

Eftersom alla Gudomliga religioner bekräftar existensen av visdomens (Aql) existens hos mänskligheten så hänvisar de alla till människan som en vis skapelse. Betydelsen av denna fråga inom Islam som är den sista och mest kompletta Gudomliga religionen är till den ...

Read More »

Me’raj – Himmelsk färd

Ära vare med Honom, som lät Sin tjänare färdas på natten från Masjid ul Haram till Masjid ul Aqsa (den mest avlägsna moskén). Vi har välsignat dess omgivningar för att visa honom en del av Våra tecken. Han hör och ...

Read More »

Belägringen

Motgången gjorde Quraish borna besvikna och de inledde en bojkott mot Hashims och Muttalibs familjer. De umgicks inte med dem, och såg till att de varken kunde få tag på mat eller dryck. Abu Talib (A) hade inget annat val ...

Read More »

Profetens första predikan

Profeten Mohammad(S) genomgick många olika prövningar och ställdes inför olika problem och hinder. Efter tre års hemligt predikande hade Islams profet endast lyckats få 40 anhängare till den nya religionen. Efter de här tre åren befallde Gud Islams Profet(S) att ...

Read More »

Uppenbarelsen börjar

Samhället i Arabien på 600-talet var ett väldigt barbariskt samhälle där orättvisa och förtryck härjade. Särskilt utsatta var kvinnorna som inte hade några rättigheter och behandlades som djur. Att få en dotter ansågs som en skam och därför begravde många ...

Read More »