On love, life & more
fasv
Home / Vilka är Ahlulbayt? / Hasan ibn Ali

Hasan ibn Ali

Hasan ibn Ali ibn Abu Taleb, född 624, död 670, shiaimam, var islamsk kalif 661, äldre bror till Hussain ibn Ali.
Hasan var Muhammeds dotterson genom Fatima och Ali. När Ali mördades 661, överfördes kalifatet på Hasan, men han i sin tur avsade sig titeln till förmån för Muawiya i samband med ett fredsföredrag som syftade till att rädda muslimska liv och undvika ett inbördeskrig. Bland villkoren ingick att Muawiya skulle lämna tillbaka kalifatet till Hasan eller hansbror när denne avled.
Muawiya, guvernören i Syrien och den förste umayyadiske kalifen sägs vara ansvarig för att ha genom mutor ha förmått Hasans fru att ge gift till sin make vilket resulterade hans död.

Hassan ibn Ali föddes i Medina under natten till den 15 i månaden Ramadan, år 3 e.H och var den äldste sonen.
När Imam Hassan(A) föddes, bar Profeten(S) upp honom för att recitera azan, böneutropet i Imam Hassans(A) högra öra och eqama (meningar likt böneutropet) i hans vänstra öra. Sedan slaktade han ett får för honom (i aqiqa ceremonin). Sedan rakade Profeten(S) hans hår och skänkte bort en mängd silver som motsvarande vikten av Imam Hassans(A) avklippta hår. Det motsvarade en dirham och lite silver. Sedan beordrade han att få håret parfymerat. Därav har aqiqa och att skänka allmosor motsvarande vikten av håret från ett nyfött barn blivit sunnah (en handling av Profeten(S)).
Profeten(S) gav honom namnet Imam Hassan(A) vilket var ett namn som folk aldrig hade hört innan den förislamiska perioden. Det var även han som utsåg Imamens(A) kunya (dvs. det namn som en Arab vanligtvis brukar kallas efter och som hänvisar honom som en fader till någon, vilket oftast brukar vara den äldsta sonen) till Abu Mohammad, detta blev även Imam Hassans(A) enda Kunya.
I Imam Hassans(A) personlighet fanns det hög kvalitet, ädel karaktär, den Islamiska förmågan, element, och grundläggning. Enligt hans förmåga och benägenhet, var han bland mänsklighetens unika sinnen och ett av de idealen av mänsklighetens fullkomlighet, och bland de stora muslimska förebilderna.
Imam Hassan(A) nådde toppen med hans meriter, resultat, uppriktighet för sin åsikt, hänfördhet, för sitt tänkande, sin extrema fruktan för Allah(SWT), sin överflödande nåd, sin goda uppförande och hans talanger som muslimer är stolta över.

Källhänvisningar
Lings 2006
Madelung Wilferd sid 331-333
Madelung, Wilferd, the succession to Muhammed sid 324-325

Hans Imamat

Den mest framträdande kvaliteten i honom var Imamatet (ledare för muslimska samfundet), för det nödvändiga Imamat idealet och förmåga som inte finns, men bara i de som Allah(SWT) har valt bland sina tjänare. Allah(SWT) hade försett honom med det och ...

Read More »