On love, life & more
fasv
Home / Vilka är Ahlulbayt?

Vilka är Ahlulbayt?

 • Fatima Zahras födelse

  Profeten(S) tog glatt och ivrigt emot nyheten om Fatimah Zahras(A) födelse. Han fick veta att hans n...

 • Visdomens utslag

  Eftersom alla Gudomliga religioner bekräftar existensen av visdomens (Aql) existens hos mänsklighete...

 • Resten av sitt liv i Medina

  Det faktum att Profeten (S) valde att återvända till Medina för att tillbringa resten av sitt liv dä...

 • Uppenbarelsen börjar

  Samhället i Arabien på 600-talet var ett väldigt barbariskt samhälle där orättvisa och förtryck härj...

 • Belägringen

  Motgången gjorde Quraish borna besvikna och de inledde en bojkott mot Hashims och Muttalibs familjer...

 • Islam börjar spridas

  Efter uppenbarelsen i grottan gick Profeten Mohammad(S) hem och berättade vad som hänt för sin hustr...

 • De troendes mästare

  Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på de...

Hans Imamat

Den mest framträdande kvaliteten i honom var Imamatet (ledare för muslimska samfundet), för det nödvändiga Imamat idealet och förmåga som inte finns, men bara i de som Allah(SWT) har valt bland sina tjänare. Allah(SWT) hade försett honom med det och ...

Read More »

Roll som fru och moder

Fatima var mor till Hasan och Husayn, Zainab och Umm Kulthum. Som fru och mor är hon ett föredöme för alla muslimska kvinnor. Fatima är framför allt viktig för den läroskiljande frågan om Muhammeds legitima efterträdare. Sunnimuslimer räknar Muhammeds svärfar, ...

Read More »

Fatima Zahras födelse

Profeten(S) tog glatt och ivrigt emot nyheten om Fatimah Zahras(A) födelse. Han fick veta att hans nyfödda dotter skulle få en mycket hög position i denna värld. Han fick veta att ingen kvinna före eller efter henne, skulle kunna mäta ...

Read More »

Ung ålder

Imam Ali(A) ibn Abu Talib(A) föddes tio år innan bi’tha [inledningen av Profetens(S) profetskap]. Efter sex år flyttade han från sin faders hem till sin kusin, Profeten Mohammads(S) hem. Detta var på Profetens(S) begäran på grund av den svält som ...

Read More »

De troendes mästare

Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han besatt hos Allah(SWT), då ingen annan någonsin har fötts i den heliga Ka’ba, varken före eller efter Imam ...

Read More »

Resten av sitt liv i Medina

Det faktum att Profeten (S) valde att återvända till Medina för att tillbringa resten av sitt liv där ger en bild av hans goda moral. Profeten (S) ville inte överge det folk som så uppriktigt trodde på honom och som ...

Read More »

Vägkartan

Begynnelsen av utnämningen (Mab’ath) av Islams Profet(S) till Profetskapet är på sätt och vis början på uppenbarelsen av den heliga boken i den islamiska religionen – Den heliga Koranen. Den heliga Koranen är en riktning och en karta till en ...

Read More »

Välgörenhetens makt

Profeten Mohammad (S) använde de bästa metoderna för predikan för att vägleda nationen och det attraherade deras hjärtan. Han var fredens och vänlighetens Sändebud i det personliga och sociala aktiviteterna. Han siktade alltid på människornas hjärtan. Faktum är att hans ...

Read More »

En perfekt människas skiljetecken

En människa som har ett komplex är defekt och en som tillber en angelägenhet är perfekt och förvandlad. Perfektion skiljer sig mellan en skapelse och en annan. En perfekt människa skiljer sig från en perfekt ängel, och båda har olika ...

Read More »

Vad betyder perfekt

Den perfekta människan En perfekt människa är en som är perfekt ur alla aspekter och som kan föregå som ett gott föredöme för hela mänskligheten. En perfekt människa är den som omfattar alla goda egenskaper inom sig som individ och ...

Read More »